OSIS


TUPOKSI KETUA OSIS

 

  1. Memimpin organisasi dengan baik dan bijaksana.
  2. Mengkoordinasi semua rapat pengurus.
  3. Menetapkan kebijaksanaan yang telah dipersiapkan dan direncanakan oleh rapat  pengurus.
  4. Memimpin rapat.
  5. Menetapkan kebijaksanaan dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat.